Cynthia Alvarez

Cynthia Alvarez
Adjunct Faculty
cynthia.alvarez@scottsdalecc.edu
SCC logo on a grey background.

Courses

Spring 2023

NUR152
25521
Nsg Theory Science I
-
NUR152
25522
Nsg Theory Science I
-
NUR152
25978
Nsg Theory Science I
-
NUR152
25979
Nsg Theory Science I
-
NUR172
25981
Nursing Theory and Science II
-